Miejski Dom Kultury „Ligota”, w którym mam przyjemność pracować od 1993 roku oraz pełnić

stanowisko dyrektora od września 2008 roku, funkcjonuje na obszarze zamieszkałym przez około

32 tysiące osób. Źródłem wszystkich naszych osiągnięć są zaangażowani i profesjonalni instruktorzy,

a także aktywni mieszkańcy Ligoty i Panewnik. Naszą misją jest wszechstronny rozwój kultury i sztuki,

przekazywanie wartościi umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji.

Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Mieszkańcy są

naszym potencjałem, a ich pomysły naszym mechanizmem napędowym. Chcemy sprzyjać ich

rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do integracji. Chcemy, by w czasach „wioski globalnej”

pielęgnowali z nami tradycję i historię naszego regionu.Zachętą do ciężkiej pracy jest dla nas liczny

udział mieszkańców w organizowanych przez nas imprezach. Święto Kwitnących Głogów,które

obchodziliśmy w tym roku po raz dwudziesty pierwszy cieszy się coraz większą popularnością.

„Święto” objęte jest każdego roku Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice.

Nowe inicjatywy mające na celu ocalenie naszego dziedzictwa kulturowego również spotykają

się z zainteresowaniem i poparciem. W sobotę 19 września odbyły się XXIII edycji Europejskich

Dniach Dziedzictwa pt. „Utracone dziedzictwo - ratujmy utracone tradycje rodzinnego śpiewania”

organizowane razem z Radą Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki,z Kołem Kochających

Kurlawe Chaty, Szkołą Podstawową nr 34, Fundacją Cambio, Stowarzyszeniem Spinka,

Stowarzyszeniem Ellgoth. Rodzinne i wspólne śpiewanie już realizuje od 2011 roku „Koło Miłośników

Pieśni Śląskiej”,zadomowione w przyjaznych murach Miejskiego Domu Kultury,które wspiera radą

– Janina Dygacz i muzycznie Zygmunt Pinkawa. Świętowanie w tym dniu na Placu Miast

Partnerskich rozpoczęły mażoretki z zespołu „Akcent”,chluba MDK „Ligota”, świętujące swoje

15 - lecie, i cieszące się swoją przynależnością do liczącej się w Europie grupy,a wywodzącej

się z Francji, ponad dwustuletniej tradycji choreograficzno-tanecznych układów parad ulicznych.

Występy zespołu mażoretek przeplatały się z pieśniczkami „Koła Miłośników Pieśni Śląskiej”

i „Małych Ligocian”,wskrzeszających śląską tradycję także poprzez rekonstrukcje strojów śląskich.

W swoje szeregi zaprosiliśmy mieszkańców Ligoty i Panewnik oraz rodzin członków zespołów do

wspólnego radosnego śpiewania! Rozdawaliśmy teksty pieśni oraz egzemplarze wydanego

niedawno „Przewodnika po Ligocie i Panewnikach” autorstwa Grzegorza Płonki i Magdaleny 

Niewiadomskiej przy współudziale uczniów i nauczycieli wszystkich Szkół Ligocko-Panewnickich

z okazji świętowania 655-lecia Ligoty i 435-lecia Panewnik, dzielnic Katowic. Była to rozgrzewka

przed popołudniową o godz. 16.00 odsłoną EDD 2015, która odbyła się na poddaszu w Domu Kultury.

Rozpoczęliśmy koncertem muzycznym i wspólnym śpiewaniem, połączonym także z nauką nowych,

wybranych z bogatych zbiorów prof. Adolfa Dygacza, pieśni. Sięgnęliśmy do „Zarysu dziejów Ligoty

i Panewnik od zarania do współczesności”, tj. do tych jego fragmentów,które związane są z dziejami

kół śpiewaczych w obu zaprzyjaźnionych od dawna dzielnicach. Gościom zaproponowaliśmy mały

quiz z wiedzy na temat dziejów śląskiego ruchu śpiewaczego. Były nagrody! Były krepliki, kołoczki

ufundowane przez panewnicką Piekarnię Łysik, szkloki, kopalnioki oraz urodzinowy tort z okazji

15-lecia naszych mażoretek Akcent, zespołu reprezentującego miasto Katowice w regionie

i poza granicami Polski !!!  Śpiewanie w rodzinach - piękny obyczaj! Wspólne spędzanie czasu 

i radowanie się z obecności drugiego człowieka.W listopadzie zachęcam do wzięcia udziału

w Festiwalu Muzykujących Rodzin,który po raz pierwszy będziemy organizować pod nazwą

AKOLADA.Pragniemy wspólnie wskrzesić to co utracone, zapomniane, a jest w nas,

wspólna chęć przywracania tego co dobre i piękne!

Joanna Bańczyk
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Ligota


Działalność Miejskiego Domu Kultury "Ligota" to przede wszystkim edukacja kulturalna dzieci

i młodzieży.Codziennie od 9.00 do 21.00 budynek przy ul. Franciszkańskiej 33 w Katowicach

wypełniają uczestnicy stałych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie aktywności twórczej. 

Naszym celem jest, aby dzieci od najmłodszych lat poznawały język sztuki, kodów i symboli

komunikacji kulturowej. Potrzebę rozbudzania zainteresowań rozumieją również rodzice,

którzy przyprowadzają do nas dzieci już w wieku 4 lat! Dla najmłodszych, młodych i trochę

starszych proponujemy stałe zajęcia w prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów

różnych specjalizacji pracowniach oraz cykliczne imprezy kulturalne z udziałem wybitnych

artystów polskich. Poza edukacją kulturalną MDK "Ligota" zaspokaja także

inne potrzeby społeczności lokalnej organizując, także dla dorosłych, różne inne formy

zajęć intelektualnych i ruchowych.Po wyczerpującym wysiłku zapraszamy na chwilę relaksu

w naszej kawiarence, mieszczącej się w piwnicach MDK.Miejski Dom kultury "Ligota" jest instytucją kultury utworzoną na mocy uchwały Miejskiej

Rady Narodowej w Katowicach z dn. 28 kwietnia 1987 r. Wcześniej przez 5 lat działał jako

filia Domu Kultury na Koszutce. Siedzibą MDK "Ligota" jest secesyjna willa przy

ul. Franciszkańskiej 33 w Katowicach. Wybudowana w 1910 r., z przeznaczeniem

na pensjonat, posiada ładną elewację południową i wschodnią, co nadaje jej zabytkowy

charakter. W latach 1991 - 1993 przeprowadzono remont kapitalny budynku i dobudowano

pomieszczenia od strony zachodniej. W II etapie dostosowania obiektu

do potrzeb edukacji kulturalnej planowano dobudowę wielofunkcyjnej sali na 300 osób 

- projekt nie doczekał się jeszcze realizacji. Obecnie MDK "Ligota" nie dysponuje salą

widowiskową. Jedyna sala baletowo-koncertowa może pomieścić maksymalnie 50 osób.


Wizja Miejskiego Domu Kultury „Ligota”

Dążymy do stworzenia nowych i udoskonalenia istniejących form uczestnictwa w kulturze.

Umożliwimy naszym mieszkańcom wielopoziomowy rozwój kulturalny poprzez oferowanie im wiele

ciekawych projektów kulturalnych na wysokim poziomie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Różnorodność zajęć oraz ich dogodne ramy czasowe mają pozytywnie wpłynąć na uczestników. 

Z satysfakcją odbierzemy sygnały, że dobrze do nas uczęszczać i szkoda od nas wychodzić. 

Będziemy dbać i starać się, aby nasz Dom Kultury był dobrze postrzeganą placówką wśród

mieszkańców Katowic i regionu. Placówka będzie miejscem nauki i rozrywki, ale i wypoczynku

w wolnym czasie, bazą pomysłów i warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych i cennych

inicjatyw społeczno-kulturalnych. Będziemy odpowiadać na ciekawe pomysły mieszkańców. 

Chcemy wpłynąć na wzajemną integrację i rozwijanie potrzeb kulturalnych.


Misja Miejskiego Domu Kultury„Ligota”

Rozwijanie indywidualnego i masowego uczestnictwa w kulturze poprzez rozpoznanie i rozbudzanie

zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, a także realizowanie różnorodnych form wychowania

i edukacji przez sztukę. Naszą misją jest rozwój kultury, przekazywanie wartości i umiejętności

oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Istniejemy po to, aby pobudzać

w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Mieszkańcy są naszym potencjałem, a ich pomysły

naszym mechanizmem napędowym. Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do integracji.