Wojewódzkie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Piosenki Aktorskiej "T-ART" 

organizowane przez Miejski Dom Kultury "Ligota" w Katowicach są adresowane do

młodzieży gimnazjalnej, licealnej i do studentów. 

Od V edycji T-ART został objęty stałym patronatem udzielonym 

przez Jerzego Łukaszewicza i Olgierda Łukaszewicza.

Spotkania stanowią próbę poznania aktywności 

teatralnej młodego pokolenia i mają za zadanie popularyzację teatrów 

jednego aktora i piosenki aktorskiej. Każda edycja odbywa się tradycyjnie 

w marcu - miesiącu w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru.

 

Nasz festiwal organizowany jest od 1997 r. 

Pomysłodawczynią jest Danuta Brandys 

- instruktorka prowadząca zajęcia zespołów 

wokalno-tanecznych. Do udziału 

w festiwalu zapraszamy przedszkola z całych 

Katowic. Przez dwa dni w miesiącu kwietniu 

trwają przesłuchania wszystkich przybyłych 

przedszkolaków. Występom przygląda się 

profesjonalne jury, które typuje 10 najlepszych 

wykonawców do Koncertu Laureatów. 

Koncert odbywa się na profesjonalnej scenie 

przy ogromnym aplauzie publiczności. 

Jest to jedna z najbardziej kolorowych, 

żywiołowych i rozśpiewanych imprez 

zarówno dla dzieci jak i ich opiekunów. 

Od kilku lat dzięki przychylności Pani Dyrektor

Bernadetty Stańczyk oraz współpracującej 

z nami kierownik Wydziału Rytmiki 

Pani Aleksandry Maciejczyk koncert odbywa 

się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły

Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach.

 

 

 

Pomysłodawczynią festiwalu jest Dagmara Krężel, 

instruktorka prowadząca zajęcia nauki gry 

na pianinie. Pierwszy Wojewódzki Festiwal Młodych

Wirtuozów im. Bolesława Szabelskiego

„Ligoton” odbył się w 2009 roku w MDK „Ligota”. 

Festiwal adresowany jest do wszystkich osób,

które uczęszczają na zajęcia muzyczne

w domach kultury, stowarzyszeniach 

i ogniskach muzycznych z terenu

województwa śląskiego. Przesłuchania

odbywają się w kategoriach: 

fortepianu, gitary klasycznej elektrycznej, 

akordeonu, instrumentów dętych, 

instrumentów perkusyjnych, 

 instrumentów smyczkowych i śpiewu klasycznego. 

Przesłuchania odbywają się w Miejskim 

Domu Kultury „Ligota”, po czy laureaci 

wyłonieni przez jury maja szansę

wystąpić jeszcze raz,ale przed większą 

publicznością w dużej sali koncertowej. 

W 2011 roku festiwalowi nadano imię

prof. Bolesława Szabelskiego – muzyka,

kompozytora, ligocianina. W dniach 

25 i 26 lutego 2015 roku

w naszym Domu Kultury odbyły się 

przesłuchania konkursowe 

VII edycji konkursu. Spośród 88 

wykonawców z całego województwa 

zaprezentowało się 13 naszych uczniów: 

9 osób wystąpiło w kategorii 

fortepian i 4 w kategorii gitara. 

Nagrodzone zostały dwie pianistki, 

a wyróżniono trzy pianistki i jedną

gitarzystkę. Nagrodzeni i wyróżnieni

wystąpili podczas Koncertu Laureatów

w sobotę 7 marca w Sali Koncertowej

Państwowej Szkoły Muzycznej

I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach.