Galeria Pod Łukami znajduje się w piwnicach domu kultury. W niepowtarzalnej kolorystyce, klimacie

i scenerii można tu oglądać wystawy malarstwa, grafiki, fotografii, obrazów na szkle,

projektowania ubiorów i reliefów. Prace swoje prezentują tu zarówno twórcy

profesjonalni i uznani, jak i amatorzy. Prowadzący galerię, Maciej Paździor

często wyszukuje młodych talentów, aby pokazali swoje dokonania. W ten sposób

wspierając początki drogi twórczej wielu zaczynających swą karierę artystów. 

Wernisaże wystaw odbywają się na początku miesiąca. 

Prace można podziwiać przez cały miesiąc od poniedziałku

do piątku w godzinach od 12.00 do 19.00

 

Od kilkunastu lat w Miejskim Domu Kultury "Ligota"

odbywają się koncerty edukacyjne dla dzieci

i młodzieży organizowane przez Instytucję Promocji

i Upowszechniania Muzyki "Silesia". Koncerty są

idealnym uzupełnieniem szkolnej edukacji muzycznej.

Odbywają się raz w miesiącu, biorą w nich

udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie

szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Od 2009 r. w kalendarzu imprez na stałe zagościły

koncerty muzyczne, najczęściej z muzyką klasyczną

wykonywane przez profesjonalnych muzyków,

instrumentalistów, wokalistów, solistów. Koncerty

odbywają się w drugą niedzielę miesiąca

w sali kameralnej im. prof. Karola Szafanka

- muzyka, pianisty, ligocianina, założyciela PSM

w Rybniku. Imię Karola Szafranka nadano

sali 13 maja 2012 r. podczas uroczystego

odsłonięcia tablicy i koncertu

prowadzonego przez prof. Leona Markiewicza

- muzykologa i panewniczana.