Koło Miłośników Śląskiej Pieśni powstało w październiku 2012 r.

z inicjatywy Pani Janiny Dygacz i Grzegorza Płonki.

Do jego głównych celów zaliczono: propagowanie śląskiej ludowej pieśni

- głównie z bogatych zbiorów prof. Adolfa Dygacza. Z Kołem współpracują:

Zygmunt Pinkawa i Ireneusz Osiecki. W 2014 r Koło zdobyło I miejsce w kategorii

zespołów ponadgimnazjalnych i dorosłych w Regionalnym Konkursie "Śląskie Śpiewanie"

im. prof. Adolfa Dygacza oraz wyróżnienie w I edycji Europejskiego Konkursu "Rozśpiewany Śląsk",

organizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca w Koszęcinie.

Instruktor prowadzący - Grzegorz Płonka. 

TERMINY I CENNIK SPOTKAŃ:

Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca. 

Odpłatność: 20 zł miesięcznie (spotkania raz w miesiącu)

 

Do zadań Klubu Młodego Odkrywcy należy

zachęcanie dzieci i młodzieży z ligocko-

panewnickich szkół do poznawania historii Ligoty

i Panewnik oraz wzmacnianie w nich poczucia

tożsamości z miejscem urodzenia i zamieszkania.

W ramach zajęć organizowane są wycieczki,

pokazy multimedialne oraz nauka

starych, śląskich pieśni zebranych

przez prof. Adolfa Dygacza w Ligocie i Panewnikach.

Instruktor prowadzący - Grzegorz Płonka. 

TERMINY I CENNIK ZAJĘĆ:

Terminy spotkań ustalane są indywidualnie z grupą szkolną.

Odpłatność wynosi 3 zł/os. za jedno spotkanie

Celem działalności Koła Dziennikarsko-Literackiego

oraz Klubu Dyskusyjnego jest m.in.:

poszerzanie światopoglądu, twórczego myślenia,

zdrowego trybu życia, tolerancji, integracji

międzyludzkiej. Gości Koła są ludzie z różnych sfer

życia kulturalnego i społecznego.

Koło redaguje biuletyn informacyjny "Cooltruniak".

Instruktor prowadzący - Grzegorz Płonka 

 

TERMINY I CENNIK SPOTKAŃ:

Spotkania odbywają się w poniedziałki 

(co tydzień lub dwa tygodnie) natomiast

Klubu Dyskusyjnego w ostatni

poniedziałek miesiąca o godz. 18.00. 

Odpłatność: 5 zł/os. za jedno spotkanie

(dotyczy Koła Dziennikarsko-Literackiego)