Regulamin Muzycznego Festiwalu „Młodzi Zdolni Ligoton 2020 ” im. Bolesława Szabelskiego

 

Przesłuchania odbędą się 12 lutego (środa) 2020 roku

 

W festiwalu mogą wziąć udział wszystkie osoby, które uczęszczają na zajęcia muzyczne
w Domach Kultury, Ogniskach, Stowarzyszeniach i Fundacjach Muzycznych, Prywatnych Szkołach Muzycznych oraz pobierające prywatne lekcje w następujących sekcjach:
- fortepianu
- gitary klasycznej
- akordeonu
- instrumentów dętych drewnianych oraz blaszanych
- instrumentów smyczkowych

- śpiewu solowego
- duety instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne

 

Konkurs NIE jest przeznaczony dla grających na instrumentach elektronicznych (keyboardzie, gitarze elektrycznej oraz śpiewu z podkładem elektronicznym).

 

Konkurs nie jest przeznaczony dla osób uczących się w Publicznych Szkołach Muzycznych zajmujących się profesjonalnym nauczaniem wiedzy ogólno-muzycznej .

Cele festiwalu to:
1. Rozwijanie kultury muzycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
2. Popularyzacja walorów muzyki klasycznej i rozrywkowej.
3. Stworzenie szansy prezentacji scenicznej młodym artystom amatorom

    z województwa śląskiego.

  1. Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.
    5. Wymiana doświadczeń pedagogicznych.
    6. Promocja utalentowanej młodzieży.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- wiek uczestników bez ograniczeń,
- wszyscy uczestnicy prezentują dwa utwory (dopuszczalne są utwory muzyki rozrywkowej)
- soliści i duety prezentują utwory o zróżnicowanym charakterze – grają z pamięci,
- czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut,
-
osoby pobierające prywatne lekcje są zobowiązani do podania Imienia i Nazwiska instruktora/ nauczyciela prowadzącego oraz do podania kontaktu (telefon lub e-mail),
- instrumentaliści poza fortepianem przyjeżdżają z własnym akompaniatorem,
- akompaniament zarówno do śpiewu jak i dla instrumentów wyłącznie z towarzyszeniem instrumentu (np. fortepian, gitara) ,
- w karcie zgłoszeniowej podajemy Imię i Nazwisko akompaniatora,
- utwory zgłoszone do występu są programem obowiązującym i niepodlegającym zmianie
- kolejność prezentacji uczestników podczas przesłuchań ustalona przez organizatora nie ulega zmianie.
- kartę zgłoszeniową wypełnioną drukowanymi literami należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 roku

na adres: Miejski Dom Kultury "Ligota"
                       ul. Franciszkańska 33
                       40-708 Katowice

                        lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


                        z dopiskiem „Ligoton 2020”

 


- o godzinie występów powiadomimy telefonicznie.

- kontakt MDK „Ligota” tel. 32 252 32 34 wew. 13

 


Organizatorzy powołują profesjonalne jury, które będzie oceniało: muzykalność, interpretację, technikę wykonania, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne. Jury także wybiera utwory, które zostaną zaprezentowane na Koncercie Laureatów. Werdykt jury jest ostateczny.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.


Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie o zakwalifikowaniu do Koncertu Laureatów, który odbędzie się 22 lutego (sobota) w sali kameralnej im. Karola Szafranka Miejskiego Domu Kultury „Ligota” o godz. 16.00

 

Zgłoszeni uczestnicy mają obowiązek uregulować opłatę akredytacyjną w wysokości 10 zł. - płatną przelewem na konto organizatora :
Bank Śl. o/K-ce nr 50 1050 1214 1000 0007 0000 8147
z dopiskiem Festiwal Muzyczny Młodzi Zdolni LIGOTON 2020

 

w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku

 

W tytule przelewu prosimy wpisać "opłata wpisowa Ligoton 2020" oraz nazwisko i imię uczestnika.

 Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić organizatorom w dniu prezentacji.

 

 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo
do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.